CONTENT US
联系我们
  • 您的姓名
  • 公司名称
  • 联系手机
  • 咨询问题
点击提交

福建利澳纸业有限公司(台商厂区)

——


A . 福建省泉州台商投资区洛阳镇北工业区4区A11       
T . 0595-27580777   
F . 0595-27390183     

E . 1830539270@qq.com福建利澳卫生用品有限公司(泉港厂区)

——


A . 福建省泉州市泉港区南埔镇利澳产业园      
T . 0595-27580777   
F . 0595-27390183     
E . 1830539270@qq.com